Regler och villkor för Notino VIP Club

I.       Förord

 1. Notino VIP Club ger en ny dimension på din shoppingupplevelse. Notino VIP Club-medlemskapet ger dig nya shoppingmöjligheter i Notinos webbutik. Vi är alla unika och hos Notino tror vi på att vår butik ska anpassa sig till det unika hos varje kund. Notinos webbutik är därför även en unik butik för varje medlem i VIP-klubben.
 2. Som VIP Club-medlem har få tillgång till webbutikens produktutbud, liksom meddelanden om utvalda produkter, skräddarsydda för dig och dina önskemål. Att anpassa sajten så mycket som möjligt enligt dina behov gör shoppingen ännu trevligare. Du kommer alltid att vilja komma tillbaka till oss. Det spar dig dessutom värdefull tid, eftersom vi berättar för dig om intressanta produkter, utan att du behöver söka igenom vårt omfattande produktutbud. Dessutom behöver du inte fylla i dina leveransuppgifter varje gång. De är redan förifyllda åt dig.
 3. För att kunna erbjuda dig den här servicen behöver du uppge dina kontaktuppgifter, som vi använder och behandlar enligt villkoren som beskrivs nedan.
 4. Medlemskapet spar dig både tid och pengar. VIP Club-medlemmar erbjuds specialrabatter på utvalda produkter.

 

II.    Ingå Notino VIP Club medlemskapsavtal

 1. Genom att klicka på “Registrera” godkänner du dessa regler och villkor för medlemskap i Notino VIP Club, och ingår ett Notino VIP Club-medlemskapsavtal med oss, företaget “Notino Deutschland und Österreich GmbH med registrerat säte på Stöckachstraße 16, 70190 Stuttgart; företagets organisationsnummer HRB 762098; registrerat i företagsregistret som underhålls av Företagsregister B hos tingsrätten i Frankfurt am Main. Plats för utförande av alla avtalsmässiga relationer är Stöckachstraße 16, 70190 Stuttgart.”.(hädanefter benämnda som Notino eller "vi", "oss" eller "vår"). I detta avtal är Notino även kontroller av personuppgifter.
 2. Endast en lagligt myndig person kan bli medlem i Notino VIP Club. Genom att ingå ett medlemskapsavtal gör du en lagenlig deklarering att du inte har något begränsat juridiskt ansvar.
 3. Vi vill uppmärksamma dig på det faktum att medlemskapsavtalet är ett separat avtal som omfattas av de regler som stipuleras häri och är inte kopplat till något av de existerande andra (i synnerhet köp) avtal som ingås med oss.
 4. Detta avtal ingås på engelska, och kommer att lagras hos oss i elektroniskt form, med dig som mottagare av avtalet via mejl. Du kommer att få åtkomst till den elektroniska versionen av avtalet via din profil på vår sajt.

 

III.  Kontraktsföremål för avtalet

 1. Vi avtalar härmed, på basis av de personuppgifter du angett som refereras till i paragraf 2, att hantera och utvärdera uppgifterna (för att profilera den men utan någon juridisk påverkan för dig) och, på basis av analyserna, skicka dig följande personanpassade innehåll:
 • a) skicka dig prioriterad information om specialrabatterbjudanden och begränsade erbjudanden;
 • b) skicka dig prioriterad information om nya produkter på vår sajt, förbeställningar etc.;
 • c) ta fram specialerbjudanden för VIP Club-medlemmar som inte är tillgängliga för icke-medlemmar;
 • d) upplysa dig om dina ofullständiga beställningar;
 • e) tillhandahålla gratis fraktalternativ för VIP Club-medlemmar vid köp av utvalda produkter;
 • f) anpassa produktutbudet och annonseringen som visas för att motsvara dina preferenser;
 • g) säkert lagra dina leverans- och faktureringsuppgifter så att du inte behöver ange dem igen;
 • h) låta dig få direkt åtkomst till uppgifterna du angett och möjlighet att redigera dem i din profil
 1. För att uppfylla de skyldigheter som omfattas i detta avtal, tillhandahåller du personuppgifter för behandling och utvärdering (profilering men utan juridisk påverkan för dig) enligt följande: förnamn, efternamn, födelsedatum, hemadress, mejl, telefonnummer, kön, information om dina köp, betalade summor, användarbeteende på webbutikens sajt www.notino.se eller i mobil-appen, automatiskt genererad information, d.v.s. information om klick, vilka produkter du tittat på vår sajt, information om din dator och internetanslutning samt uppgifter om ditt operativsystem, allt för att uppfylla våra skyldigheter i samband med detta avtal.
 2. Du kommer även ge oss tillstånd utifrån detta avtal att behandla personuppgifter inom syftet i paragraferna 1 och 2 i denna artikel, så att vi kan anförtro en behandlare att göra hanteringen och utvärderingen (profilering men utan någon juridisk påverkan för dig), även i andra EU-länder.
 3. För att kontakta dig i statistik- och undersökningssyfte.
 4. Ingen utvärdering baserad på paragraferna 1, 2, 3 och 4 kommer emellertid att ha några juridiskt relevanta konsekvenser för dig.
 5. Av administrativa skäl kan vi även tillhandahålla personuppgifter till andra inom NOTION-gruppen.
 6. Som Notino VIP Club-medlem är du både tillåten och skyldig att tillhandahålla de uppgifter som krävs och hålla dem uppdaterade. Den juridiska grunden för, och syftet med, att behandla personuppgifter är uppfyllandet av detta avtal från vår sida, enligt paragraf 5, behandling baserad på legitima intressen.

 

IV.  Kostnad för tjänsten

 1. Klubbmedlemskapet är kostnadsfritt, vilket även de tidigare nämnda tjänsterna relaterade till detta medlemskap vi tillhandahåller är.

 

V.   Avtalets varaktighet

 1. Avtalet ingås för den period ditt medlemskap varar i Notino VIP Club.
 2. Vardera part har rätt att avsluta medlemskapet utan anledning. uppsägningstid är 30 dagar från leveransdatum av kungörelsen till motsatt part.
 3. Behandlade personuppgifter kommer raderas senast inom 30 dagar efter uppsägningen av avtalet.
 4. Avseende det faktum att detta är ett avtal som ingås på distans, är du berättigad att träda ur avtalet inom 14 dagar efter ingåendet, utan att uppge någon orsak. Du kan utträda genom att skriva mejl till oss, där du uppger att du utträder avtalet och anger numret och undertecknar med ditt fullständiga namn.

 

VI.  Slutbestämmelser

 1. Vad avser personuppgiftsskyddet, se Personuppgiftspolicy-dokumentet.
 2. Avvikelser från dessa regler och villkor är endast möjligt med skriftligt medgivande från båda parter. Ytterligare eller avvikande regler och villkor hos affärspartnern tillämpas inte på de avtalade relationerna som hänvisas till i dessa regler och villkor.
 3. Notino kan ändra eller göra tillägg i dessa regler och villkor. Dessa regler ska inte påverka rätterna och skyldigheterna som lyfts medan tidigare regler och villkor är ikraft. Du kommer att informeras via mejl om ändringar i regler och villkor. I händelse av eventuella ändringar har du möjlighet att avböja ändringarna och säga upp avtalet.
 4. Dessa REGLER & VILLKOR för Notino VIP Club trädde ikraft den 1 maj 2018.
 5. Dessa regler och villkor kan laddas ner här.

Har du en fråga? Kontakta oss.
Genom denna sändning företaget Notino s.r.o. kommer att bearbeta dina uppgifter för att behandla din förfrågan på ett legitimt sätt. Du kan göra invändningar mot denna bearbetning i enlighet med integritetspolicy.