Tillbaka till huvudinnehållet

Affärsvillkor för MyNotino-klubb

1. Inledning

 1. Dessa affärsvillkor preciserar förhållandet mellan företaget Notino Deutschland und Österreich GmbH med säte i Stockholmer Platz 1, 70173 Stuttgart; företagsnummer HRB 762098, som leverantör av tjänsten MyNotino-klubb, och MyNotino-klubbens medlemmar.

 2. MyNotino-klubb är en tjänst som ger sina medlemmar en bättre upplevelse när de handlar i nätbutiken Notino, samt nedan angivna fördelar.

 3. Nätbutiken Notino anpassas till MyNotino-klubbens medlemmar och deras behov, så att de ska få en trevlig, smidig och effektiv upplevelse när de handlar. Medlemmar i MyNotino-klubben får till exempel aviseringar om intressanta varor i enlighet med deras preferenser, och behöver inte ange sina leveransuppgifter eller kortuppgifter varje gång de handlar. Vidare informeras de om kampanjer, rabatter och evenemang. Medlemmar i MyNotino-klubben kan dessutom skapa listor över favoritvaror, så kallade önskelistor, samt få tillgång till sin inköpshistorik.

 4. För att kunna tillhandahålla tjänsten krävs behandling av personuppgifter av MyNotino-klubbens medlemmar. Tjänsteleverantören behandlar personuppgifterna i enlighet med Sekretesspolicyn samt i enlighet med dessa affärsvillkor.

2. Att ingå medlemsavtal för MyNotino-klubben

 1. Genom att klicka på knappen ”registrera” godkänner kunden hos nätbutiken Notino dessa affärsvillkor. Kunden ingår ett medlemskapsavtal för MyNotino-klubben och blir dess medlem.

 2. Endast de som är 18 år och äldre får vara medlemmar i MyNotino-klubben. Genom att ingå medlemskapsavtal för MyNotino-klubben intygar kunden på heder och samvete att han/hon är äldre än 18 år.

 3. Medlemskapsavtalet för MyNotino-klubben är ett separat avtal som styrs av dessa angivna regler, och är inte relaterat till andra avtal (framför allt köpeavtal) mellan tjänsteleverantören och klubbmedlemmen.

3. Avtalets omfattning

1. Tjänsteleverantören är skyldig att:

a) Skicka information till MyNotino-klubbens medlemmar om specialerbjudanden, rabatter och kampanjer i Notinos nätbutik eller i fysiska butiker, samt specialerbjudanden i andra butiker.

b) Skicka information till MyNotino-klubbens medlemmar om nya produkter i Notinos nätbutik eller i fysiska butiker.

c) Förbereda kampanjer och särskilda erbjudanden för MyNotino-klubbens medlemmar, som inte erbjuds för icke-medlemmar.

d) Informera MyNotino-klubbens medlemmar om eventuella oavslutade beställningar.

e) Se till att medlemmar i MyNotino-klubben får fri frakt vid köp av vissa produkter, eller vid köp till ett visst pris.

f) Anpassa nätbutikens erbjudanden och visade annonser till medlemmarnas respektive preferenser.

g) Ombesörja säkerhet av leverans- och faktureringsuppgifter av MyNotino-klubbens medlemmar, så att de inte ska behöva upprepa dem vid beställning.

h) Tillhandahålla medlemmar i MyNotino-klubben direkt åtkomst till deras personuppgifter samt möjlighet att själva förvalta dem.

2. Efter att ovan angivna skyldigheter har uppfyllts, är tjänsteleverantören skyldig till, samt har rätt att:

a) Behandla personuppgifter för MyNotino-klubbens medlemmar som de tillhandahåller för tjänsteleverantören i samband med att medlemsavtalet ingås, eller i samband med att köpeavtalet i nätbutiken Notino ingås. Detta avser framför allt namn och efternamn, födelsedatum, fakturerings- och leveransadress, telefonnummer, titel, köpinformation, information om betalningar, användarbeteende i nätbutiken notino.se eller i appen, samt automatiskt genererad information. Dit hör framför allt information om klick, visade produkter, information om slutenhet, webbläsare och internetuppkoppling hos en medlem i MyNotino-klubben.

b) Tjänsteleverantören har rätt att utvärdera (profilera) samtliga ovan angivna uppgifter, eller låta en tredje part göra det. De angivna uppgifterna kan behandlas av tjänsteleverantörens samarbetspartner och även av andra.

c) Kontakta MyNotino-klubbens medlemmar för deltagande i statistik och enkäter.

d) Använda MyNotino-klubbens medlemmars leverans- och faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer eller andra digitala kommunikationskanaler för kommunikation med dem.

3. Tjänsteleverantören har rätt till att vidare specificera och anpassa omfattningen av ovan angivna skyldigheter.

4. Medlemmar i MyNotino-klubben är skyldiga att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att kunna erbjuda tjänsterna, samt att uppdatera dessa uppgifter.

4. Kostnad för tjänster

 1. Medlemskap i MyNotino-klubben, samt de relaterade tjänster som erbjuds, är kostnadsfria.

5. Rättigheter härledda ur missbruk och uppsägning av avtal

 1. Detta avtalsförhållande styrs på ett adekvat sätt enligt bestämmelser i de allmänna affärsvillkoren avseende rättigheter härledda från missbruk, samt kundens uppsägning av avtalet.

 2. När dessa bestämmelser tolkas, måste hänsyn tas till de skillnader som avser fullföljande av ett köpeavtal eller medlemskapsavtalet för MyNotino-klubben. 

6. Avtalets varaktighet

 1. Avtalet gäller tillsvidare.

 2. Båda parter kan säga upp avtalet utan skäl. Uppsägningstiden är 30 dagar efter att uppsägning mottagits av den andra parten.

 3. Personuppgifter för MyNotino-klubbens medlemmar, som enbart bearbetas för att kunna fullfölja avtalet för MyNotino-klubben, raderas senast inom 30 dagar efter att avtalet upphört att gälla.

7. Slutliga bestämmelser

 1. Alla tvister eller klagomål från kunder ska avgöras av en oberoende myndighet, dvs General Complaint Council, www.arn.se, med säte på: Kungsholmstorg 5, Stockholm. Postadress: Ruta 174, 101 23 Stockholm. Vidare är det möjligt att lösa tvister via ADR-plattformen som är avsedd för detta ändamål.

 2. Avvikelser från dessa affärsvillkor är endast möjliga om båda parter samtycker till det skriftligen. Kompletterande eller avvikande villkor för en affärspartner påverkar inte avtalsvillkoren som anges i dessa affärsvillkor.

 3. Lydelsen av dessa affärsvillkor kan ändras eller kompletteras av tjänstleverantören. Med denna bestämmelse påverkas inte de rättigheter och skyldigheter som gällde när de föregående affärsvillkoren var verksamma. Du meddelas via e-post om ändringar av affärsvillkor. Du kan neka dessa villkor vid ändring och säga upp avtalet.

Har du en fråga? Kontakta oss.
Genom denna sändning företaget Notino s.r.o. kommer att bearbeta dina uppgifter för att behandla din förfrågan på ett legitimt sätt. Du kan göra invändningar mot denna bearbetning i enlighet med integritetspolicy.