Tillbaka till huvudinnehållet

Reklamationer

KLAGOMÅL

Även om andelen defekter i de levererade varorna är försumbar är det bra att veta att vi är redo att rätta till eventuella fel omedelbart och till din maximala tillfredsställelse. Det är i vårt intresse att lösa problem så snabbt som möjligt, så oroa dig inte för att du kommer att behöva vänta längre än nödvändigt för att ditt klagomål ska behandlas (vanligtvis löses allt inom några dagar).

När kan jag lämna in ett klagomål?

Vi är ansvariga för alla defekter på varorna vid leverans och som har identifierats under de kommande 24 månaderna. Vi ansvarar dock inte för några nya defekter, särskilt de som orsakas av obehörig användning. I begagnade varor är vi inte ansvariga för defekter som motsvarar det normala slitaget som de begagnade varorna hade vid ditt godkännande. När det gäller varor med angivet utgångsdatum är det också vårt ansvar att se till att varorna är lämpliga att använda under den perioden.

Observera att en ökad känslighet eller en allergisk reaktion på de levererade varorna i sig inte kan betraktas som en defekt på varorna. På samma sätt utgör brister i gåvor och andra otillbörliga prestanda som vi tillhandahåller utanför din beställning något fel. Bilder på varor i vår e-butik är endast illustrativa och utgör inte en bindande skildring av varornas egenskaper (till exempel kan förpackningen skilja sig åt på grund av en förändring från tillverkaren).

Vilka är mina rättigheter när jag skickar in ett klagomål?

Om varorna är defekta kan vi komma överens om ersättning i form av en kupong.

Du har också rätt att göra anspråk på att avlägsna felet i form av ett utbyte eller en reparation.

Om en sådan åtgärd är omöjlig eller otillräcklig har du rätt att kräva rabatt på inköpspriset. I detta fall behåller du varorna och vi återbetalar en del av inköpspriset.

I händelse av ett väsentlig fel har du också rätt att ångra köpeavtalet. Om så är fallet skickar du tillbaka varorna till oss så återbetalar vi hela köpeskillingen.

Hur skickar jag in ett klagomål?

Om du vill göra ett klagomål, skicka din information till Milena Klímová, EXPANDECO - NOTINO, Svedviksvägen 48, 149 43 Nynäshamn, SE, tillsammans med ett ifyllt formulär med klagomålet, som du kan hitta här.

Du kan också klaga personligen i våra butiker. Om du vill fylla i formuläret utan hjälp av vår personal, glöm inte att beskriva defekten på varorna eller hur bristerna manifesteras, och ditt krav på sättet att hantera ditt klagomål.

Vi kommer att informera dig om hur klagomålet fortskrider, i synnerhet om mottagande, godkännande eller avslag, via e-post eller textmeddelanden. Vi kan också kontakta dig per telefon.

Vi kommer att besluta om klagomålet utan dröjsmål. Behandlingen av klagomålet inklusive avlägsnandet av felet kommer vanligtvis inte att överstiga 30 dagar. Annars har du rätt att bryta köpeavtalet. Det är nödvändigt för dig att ge oss den hjälp som krävs för att uppfylla ovanstående tidsgräns.

Kontakter

Om du har några frågor angående ditt klagomål, vänligen kontakta oss via
e-post på [email protected] eller genom att ringa 08-420 028 95.

Har du en fråga? Kontakta oss.
Genom denna sändning företaget Notino s.r.o. kommer att bearbeta dina uppgifter för att behandla din förfrågan på ett legitimt sätt. Du kan göra invändningar mot denna bearbetning i enlighet med integritetspolicy.