Trygghets- och sekretessgaranti

Företaget Notino Deutschland und Österreich GmbH har sitt registrerade säte på Stöckachstraße 16, 70190 Stuttgart; företagets organisationsnummer är HRB 762098; registrerat i företagsregistret som underhålls av Företagsregister B hos tingsrätten i Frankfurt am Main. Platsen för utförandet av alla avtalsrelationer är Stöckachstraße 16, 70190 Stuttgart (“Notino”), operatören av webbutiken www.notino.se, deklarerar att alla personuppgifter (hädanefter benämnda “uppgifter”) hanteras strikt konfidentiellt och i enlighet med tillämplig lagstiftning gällande personuppgiftsskydd.

Din personliga säkerhet är vår prioritet. Därför visar vi extra uppmärksamhet kring personuppgifter och skyddet av dessa. I Personuppgiftssekretesspolicyn (“policyn”), vill vi informera dig om hur vi samlar in uppgifter om dig och hur vi sedan använder dem.

 

1.   Personaluppgifter och behandling av dem

1.1.  Personuppgiftskategorier

Vi samlar in olika typer av uppgifter, beroende på vilka av våra tjänster du använder.

Om du handlar hos oss, samlar vi in:

 • Namn- och kontaktuppgifter. För- och efternamn, mejladress, leveransadress, faktureringsadress, telefonnummer, bankuppgifter, betalningsinformation. 
 • Demografiska uppgifter. Uppgifter om kön, födelsedatum, land och föredraget språk.
 • Uppgifter till följd av avtalet – köpta produkter, kundsegment, tillhandahållen tjänstevolym

Om du är medlem i VIP-klubben, samlar vi in:

 • Namn- och kontaktuppgifter. För- och efternamn, mejladress, leveransadress, faktureringsadress, telefonnummer, bankuppgifter, betalningsinformation.
 • Demografiska uppgifter. Uppgifter om kön, födelsedatum, land och föredraget språk.
 • Inloggningsuppgifter. Inloggningsnamn och lösenord. Vi har ingen tillgång till verkliga lösenord.

Om du finns med på mejllistan för marknadsföring samlar vi in:

 • Namn och kontaktuppgifter – mejladress och förnamn.
 • Demografiska uppgifter – land, kön.

Vi hanterar även följande personuppgifter:

 • Uppgifter från kommunikation mellan Notino och kunden
 • Övervakningsbilder från Notinos butiker och lokaler
 • Beteenderegister för webbplatser som drivs av Notino

 

1.2.  Syftet med behandling av personuppgifter:

 • Tillhandahållande av tjänst och deras förbättringar. För att tillhandahålla den erbjudna tjänsten och förbättra den för dig, behandlar vi dina personuppgifter. Detta innebär specifikt:
  • Behandla beställningar av produkter och tjänster, beställda via vår sajt, mobil-app eller kund-hotline. De juridiska skälen är att köpavtalet måste uppfyllas, eller VIP-klubbavtalet och, för valda data, uppfylla juridiska skyldigheter (t.ex. redovisningsdokument).
  • Information om produkters tillgänglighet. Om du ber om övervakning av tillgängligheten kring produkter, behandlar vi dina personuppgifter utifrån ditt samtycke.
  • Kundsupport. För att tillhandahålla kundtjänst och förhindra eventuella problem vid uppfyllandet av ett köpavtal eller VIP-klubbavtal, behandlar vi dina personuppgifter utifrån nödvändig fullbordan av dessa avtal.
  • Kommunikation. Vi använder de insamlade uppgifterna för att kommunicera med dig och anpassa kommunikationen för varje individ. Vi kan till exempel kontakta dig via telefon, mejl eller via appen eller i något annat format för att påminna dig om att du har produkter i kundvagnen online, för att hjälpa dig att slutföra en beställning, ge dig nuvarande status på din förfrågan, beställning eller retur, eller för att få mer information från dig om den, eller informera dig om att du behöver vidta åtgärder för att behålla ditt konto aktivt. Om du är medlem i VIP-klubben behandlar vi uppgifter för detta syfte för att uppfylla VIP-klubbavtalet. Handlar du hos oss som icke-medlem, behandlar vi dessa uppgifter på grund av juridiska intressen, vilket är i Notinos legitima intressen, enligt ovanstående beskrivning.
  • Tjänsteförbättring. Vi använder uppgifter för att kontinuerlig förbättra våra tjänster och system, innefattande tillägg av nya funktioner, och även för att fatta välgrundade beslut genom användningen av samlade analyser och affärsintelligens, allt utifrån våra legitima intressen som härrör från företagsfrihet och på basis av behoven som finns att förbättra tillhandahållna tjänster för konkurrensmässig framgång. För att säkra tillräckligt skydd av dina rättigheter och intressen, anonymiserar vi dina personuppgifter så långt det är möjligt när de används för att förbättra våra tjänster.
 • Skydd, säkerhet och tvistlösning. Vi kan även behandla uppgifter utifrån legitima intressen, för att säkra skyddet och säkerheten kring våra system och kunder, upptäcka och förhindra bedrägeri, lösa tvister och genomdriva våra avtal utifrån legitima intressen.
 • Övervakningsbilder. Notino placerar övervakningskameror i sina butiker och lokaler för att skydda sina legitima intressen. Lokaler där kameror är placerade har alltid en varningsskylt.
 • Marknadsföringserbjudanden.
  • Affärskommunikation
   • Vi skickar kommersiell kommunikation om produkter liknande de du köpt.
   • Du kan alltid avsäga dig kommersiell kommunikation via länken för uppsägning av prenumeration i varje mejl.
   • Om du slutar prenumerera på kommersiell kommunikation, slutar vi använda dina elektroniska kontaktuppgifter för detta syfte. Vi börjar använda dem igen om du registrerar dig eller specifikt begär det.
  • Marknadserbjudandena du får kan väljas utifrån annan information vi samlat in om dig enligt kontaktuppgifter, demografiska data, favoriter och uppgifter om användningen av våra produkter och sajter (cookies, IP-adress, data som samlats in av din webbläsare, klick-data, visad kommersiell kommunikation, besökta produkter). Vi har ingen helautomatiserad hantering som skulle ha juridisk påverkan för dig.
  • Om du är medlem i vår VIP-klubb behandlar vi uppgifter för detta syfte, för att uppfylla VIP-klubbsavtalet. Om du handlar hos oss som icke-medlem, behandlar vi dessa data av legitima intressen, vilka tillhör sfären legitim konventionell marknadsföring.
  • Om du inte är vår kund, behandlar vi dina uppgifter utifrån ditt samtycke.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen närsomhelst och utan kostnad. Kontaktuppgifter hittar du i slutet av detta dokument.
 • Hantering av cookies från sajter är drivna av Notino
  • Om du tillåtit cookies i din webbläsare, behandlar vi registrering av beteende från cookies placerade på sajter som drivs av Notino, för att garantera bättre funktion på Notinos sajt och för internetbaserad annonsering från Notino. Mer information hittar du i ett separat avsnitt i detta dokument.

 

1.3.  Överföring av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter vidarebefordras till tredje part eller annat arrangerat, endast om det är nödvändigt för att uppfylla ett köpavtal eller VIP-klubbavtal, baserat på legitima intressen, eller om du gett ditt samtycke till detta i förväg, enligt följande:

 • a) till partnerföretag och hanterare, baserat på uppfyllandet av köpavtalet eller VIP-klubbavtalet för att utföra interna processer och procedurer;
 • b) till företag som utfärdar kreditkort, betalningstjänsteleverantörer för att hantera betalningar och till banker utifrån din beställning för att uppfylla ett köpavtal;
 • c) till budföretag för att leverera din beställning eller tjänst och för att lösa tvister, inkluderat brytande av ett avtal;
 • d) till våra partners, i lojalitetsprogram du går med i;
 • e) till andra tjänsteleverantörer och tredje part involverade i databehandling;
 • f) till tredje part, t.ex. juridiska ombud eller domstolar för juridiska syften, eller för att ingå avtal med dig;
 • g) offentliga myndigheter (t.ex. polisen);
 • h) tredje part som genomför undersökningar hos kunder.

Om en tredje part använder uppgifter i samband med sina legitima intressen är kontrollern inte ansvarig för denna hantering. Hanteringen styrs av personuppgiftspolicyn hos relevanta företag och individer.

 

2.   Kundkontot och köp utan registrering

 • a) I samband med att du ingår ett VIP-klubbavtal, öppnar vi ett kundkonto åt dig, som är lösenordsskyddat. Som en del av kundkontot får du direkt åtkomst till dina data, inkluderat redigering, och du kan se dina data om både slutförda och ej slutförda beställningar, och ändra dina nyhetsbrevsinställningar. Du kan även hantera dina personuppgifter och nyhetsbrevsinställningar via kundkontot.
 • b) VIP-klubben, där vi erbjuder dig en rad förmåner, ingår i kundkontot. För mer information, se relevanta regler och villkor.
 • c) Om du inte vill skapa ett kundkonto för att göra ett köp, kan du även handla utan registrering i vår webbutik, d.v.s. som icke-medlem.
 • d) Du har rätt att avsluta VIP-klubbavtalet i enlighet med relevanta regler och villkor.

3.   Personuppgiftssäkerhet och lagringsperiod

3.1.  Personuppgiftssäkerhet

 • a) Dina personuppgifter överförs till oss i krypterat format. Vi använder SSL (secure socket layer)-teknologi. Vi säkrar våra sajter och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust och destruktion av dina uppgifter, obehörig åtkomst till dina uppgifter eller ändring eller spridning.
 • b) Vi kräver av våra hanterare att uppvisa efterlevnad i deras system med GDPR.
 • c) Åtkomst till ditt kundkonto är endast möjligt efter att du angett ditt personliga lösenord. I detta sammanhang vill vi att du uppmärksammar det faktum att du inte får dela dina åtkomstuppgifter med tredje part och efter att du slutfört dina aktiviteter på kundkontot ska du alltid stänga webbläsarens fönster, särskilt om du använder en offentlig dator. Notino tar inget ansvar för felaktig användning av lösenord som används, om denna inte orsakats direkt av Notino.

3.2.  Behandlingsvaraktighet

Vi behandlar och lagrar personuppgifter

 • så länge det är nödvändigt för att säkra alla rättigheter och skyldigheter som uppkommer genom köpavtalet
 • så länge ett VIP-klubbavtal gäller
 • ett år efter avslutad garantiperiod för att lösa möjliga tvister
 • så länge Notino är skyldiga som kontroller att lagra den i enlighet med allmänt bindande lagstiftning. Redovisningsdokument, såsom fakturor utfärdade av Notion, arkiveras enligt lag i 10 år från utfärdandet.
 • Samtycket att informeras om produkters tillgänglighet förblir giltig tills informationen om tillgänglighet skickats ut men under högst ett år, eller tills samtycket återtas.
 • Samtycke till marknadsföringserbjudanden är giltigt i fyra år eller tills det återtas.
 • Övervakningsbilder från Notinos butiker och företaget, liksom områdena runt Notions byggnader, behandlas under en maximal tidsperiod på 90 dagar från datumet för upptagandet av övervakningsbilderna.
 • Omdöme 6 år
 • Vi hjälper 10 år
 • Kommunikation 2 år
 • Tävlingar 1 år

I övriga fall görs behandlingen av uppgifter utifrån behandlingens syfte eller fastställs av personuppgiftslagen.

4.   Rättigheter till uppgifter

 • a) Om vi behandlar dina uppgifter kan du närsomhelst begära gratis information om behandlingen av dina personuppgifter.
 • b) Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot skyddet av dina personuppgifter och lagen om skydd av personuppgifter, kan du be om en förklaring och be oss att åtgärda situationen som uppstått, och i särskilda fall kan du be om korrigeringar eller kompletteringar, radering av dina personuppgifter eller blockering av uppgifter.
 • c) Om du vill utöva dina rättigheter, kontakta personuppgiftsskyddsansvarig på mejladressen dpo@notino.com. Du kan även kontakta informationsansvarig.
 • d) Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter närsomhelst. Om du drar tillbaka samtycket till att behandla dina personuppgifter, kommer dina uppgifter raderas eller anonymiseras. Detta gäller emellertid inte de personuppgifter som Notino behöver för att uppfylla sina legitima intressen. Persondata raderas även om uppgifterna inte är nödvändiga för det avsedda syftet, eller om lagringen av dina uppgifter inte uppfyller något annat syfte än lagstiftningen specificerar.

5.   Sajten

5.1.  Cookies

Vår webbsajt använder cookies för att göra våra produkter relevanta, intressanta och användarvänliga för dig. Cookies är små textfiler som lagras på din dator, smartphone eller annan enhet, och används i din webbläsare. Mer information om cookies kan du hitta här. Vi använder cookies för att till exempel:

 • kundvagnen ska fungera korrekt, så att du kan slutföra din beställning så enkelt som möjligt
 • komma minnas dina inloggningsuppgifter, så att du inte behöver fylla i dem flera gånger
 • anpassa vår sajt till dina behov på bästa möjliga sätt genom att övervaka besök, dina rörelser på sajten och funktionerna som används
 • upptäcka information om annonser du tittat på så att vi inte visar reklam för produkter du inte är intresserad av

Vissa cookies kan samla in information som används av tredje part och som till exempel direkt stöder våra annonsaktiviteter (d.v.s. tredjepartscookies). Till exempel kan information om köpta produkter på vår sajt visas av en annonsbyrå som del av visningen och anpassningen av webbannerannonser på din valda sajt. Du kan emellertid inte bli identifierad genom dessa data.

 

5.2.  Användning av cookies

De cookies som används på vår sajt kan delas upp i två olika grundtyper. Sessionscookies raderas så snart ditt besök på vår sajt upphör. Beständiga cookies stannar kvar på din enhet mycket längre, eller tills du raderar dem manuellt (perioden för vilken en cookie stannar på din enhet beror på cookies egna inställningar och dina webbläsarinställningar.).

Cookies kan även delas upp genom funktionalitet i:

 • analytiska, som hjälper oss förbättra användarupplevelsen på vår sajt genom att förstå hur människor använder den
 • omvandling, som hjälper oss analysera resultaten för olika säljkanaler
 • spårning, som i kombination med omvandlingscookies hjälper oss analysera resultaten för olika säljkanaler
 • remarketing, som vi använder för att personanpassa innehållet i annonser och deras målriktning
 • essentiella, som är viktiga för grundläggande sajtfunktionalitet

5.3.  Avvisa cookies

Cookie inställningarna är en del av din webbläsare. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies automatisk. Du kan dock avvisa eller begränsa cookies till de du själv väljer genom att använda din webbläsare.

Information om webbläsare och hur man ställer in cookies finns på sajterna nedan eller i annan webbläsardokumentation

Ett effektivt verktyg för att hantera cookies finns även tillgängligt på sajten http://www.youronlinechoices.com/uk/

5.4.  Länkar

Vår sajt innehåller länkar till andra sajter, vilka är praktiska och innehåller information. Observera att dessa sajter kan ägas av och drivas av andra företag och organisationer och har andra säkerhets- och personuppgiftspolicys. Vårt företag har ingen kontroll över, och bär inget ansvar för, någon information, något material eller några tjänster på eller som är åtkomliga via dessa sajter.

5.5.   Sociala insticksprogram

Vår sajt www.notino.se kan innehålla så kallade sociala insticksprogram till externa sociala nätverk.. Syfte och omfattning av uppgiftsinsamlingen genom sociala insticksprogram liksom information om deras ytterligare behandling som görs av de relevanta leverantörerna kan hittas i sekretesspolicyerna hos respektive leverantör. Information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter gällande din integritet kan du också hitta där. www.notino.se innehåller sociala insticksprogram till följande sociala nätverk:

 

6.   Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar gällande denna policy, tveka då inte att kontakta oss på adressen eller vår kund-hotline som du hittar i sidfoten på denna policy.

Dataskyddsansvarig: dpo@notino.com

 Kontakt: Notino Deutschland und Österreich GmbH,

Stöckachstraße 16,

70190 Stuttgart

 

Kundtjänst: 08‒420 028 95or info@notino.se

 

7.   Ikraftträdande

Den här personuppgiftsskyddspolicyn är giltig från och med 25 maj 2018.

 

Har du en fråga? Kontakta oss.








Genom denna sändning företaget Notino s.r.o. kommer att bearbeta dina uppgifter för att behandla din förfrågan på ett legitimt sätt. Du kan göra invändningar mot denna bearbetning i enlighet med integritetspolicy.